Covid-19: Använd ChromEx kostnadsfritt

Covid-19: Använd ChromEx kostnadsfritt

På grund av den pågående Covid-19 pandemin erbjuder vi nu fri användning av vår app ChromEx för digitala prov till alla användare av G Suite for Education. Läs mer här: https://www.onlinepartner.se/fri-chromex/

Tips på distansundervisning

Tips på distansundervisning

Vi håller för närvarande på att sätta ihop en del material kring hur man arbetar med G Suite i distansundervisning. Sidan uppdateras löpande så gå gärna in där regelbundet.

https://www.onlinepartner.se/distansundervisning/

Exportera hela klassers resultat till Google Kalkylark

Exportera hela klassers resultat till Google Kalkylark

En ny funktion är även möjligheten att exportera provresultaten till ett Kalkylark. När eleverna har skrivit klart sina formulär eller sina lucktexter har vi tidigare sparat dem enskilt i var sitt Google Dokument. Nu kan läraren, efter eleverna har skrivit klart sina prov, exportera alla resultaten till Google kalkylark. Dessa sparas i samma mapp som provet i en undermapp som kallas Exporter. Under de tre prickarna vid provet hittar du nu möjligheten att exportera modulerna till Google Kalkylark.

Bilder i ChromEx formulärmodul

Bilder i ChromEx formulärmodul

Nu kan du lägga till bilder i formulär som du skapar i ChromEx. Du kan använda bilder som både frågor och svar, precis som i vanliga Google-formulär.

ChromEx Agent Beta

ChromEx Agent Beta

I samband med att vi släpper en ny version av ChromEx idag så öppnar vi även anmälan till vår betaversion av ChromEx Agent för Chromebooks. Med ChromEx Agent behöver eleverna inte längre använda kioskappen för att skriva säkra prov utan surfar bara in på https://student.chromex.io och startar sitt prov därifrån. I ChromEx Agent kan eleverna även få tillgång till att använda tillägg i webbläsaren som t.ex. talsynteser eller andra assisterande verktyg som ni har som tillägg i Chrome. Du kan använda alla dina vanliga assisterande hjälpmedel i ChromEx och vitlista tillägg som t.ex. talsynteser eller andra som eleven behöver under provtillfället.

ChromEx Agent + Hangouts Meet

Som resurs i ChromEx Agent kan du använda Hangouts Meet. Det innebär att du kan ha alla elever samtidigt i en videokonferens när de skriver sina prov.

Klicka på bilden eller här: https://youtu.be/a4jqOggKsH8 för att titta på en video hur det fungerar

Är ni intresserade av att testa funktionerna i ChromEx Agent (beta) så behöver er G Suite-domäns avancerade administratör kontakta hedstrom@onlinepartner.se eller fylla i det här formuläret: ChromEx Agent Beta program

Urkund for G Suite – Skicka direkt till Urkund från Classroom & Chromex

Urkund for G Suite är ett tillägg/plug-in i webbläsaren Chrome som vi har utvecklat för skolor som använder Google Classroom. Med några enkla klick kan alla hemuppgifter och andra skolarbeten som lämnats in i Google Classroom och ChromEx skickas för plagiatkontroll till Urkund. Här kan du läsa mer om Urkund for G Suite: https://www.onlinepartner.se/for-skola/urkund-for-g-suite/

Ny funktion: Förhandsvisa inlämning – se elevens svar medans de skriver provet

I prov som inte är anonyma kan lärare nu förhandsgranska elevers autosparade texter under tiden de skriver sina prov.  Förhandsvisningen uppdateras var 20:e sekund vilket gör att förhandsvisningen ger en bra inblick i vart eleven befinner sig i processen.

Ny funktion: Händelselogg – få en översikt av elevers aktiviteter i ChromEx

I prov som skapas framöver kan man som lärare få en översikt av elevers aktivitet i ChromEx. Lärare kommer tydligt kunna se vilka elever som har öppnat, stängt eller tappat internetuppkopplingen till provet i realtid. Lärare får även tillgång till en händelselogg där de kan se de senaste aktiviteterna för alla eller enskilda elever.