Nyheter i ChromEx April 2021

Nyheter i ChromEx April 2021

ChromEx växer så att det knakar och används just nu i flera länder runt om i världen. Nya funktioner tillkommer hela tiden för att underlätta för elever, lärare och skolor att genomföra digitala prov på ett enkelt och säkert sätt.

Här är ett par exempel på de senaste nyheterna:

Nya typsnitt

Eleverna kan välja bland extra lättlästa typsnitt: Adys Font, Open Dyslexic och Lexend

Visa en fråga i taget

För att hjälpa eleverna att fokusera på en fråga i taget kan eleven själv välja att visa en fråga i taget istället för alla efter varandra. Frågor kan även markeras så att eleven kan gå tillbaka till dem senare.

Skriv och rita

Nu kan du lägga till en ny typ av fråga där eleven kan rita eller skriva sina svar. Speciellt anpassad för enheter med pekskärm men fungerar även på de enheter som inte har det.

Hela listan med nyheter hittar du i vår versionshistorik.

Webbinarium om ChromEx den 27 april kl 15.00

Välkommen till ett webbinarium om ChromEx den 27 april kl 15.00

ChromEx växer så att det knakar och används just nu i flera länder runt om i världen. Nya funktioner tillkommer hela tiden för att underlätta för elever, lärare och skolor att genomföra digitala prov på ett enkelt och säkert sätt.

Läs mer och anmäl dig här: https://chromex.io/events/chromex-webinar-nyheter-27-april-2021-se/

Tips på distansundervisning

Tips på distansundervisning

Vi håller för närvarande på att sätta ihop en del material kring hur man arbetar med G Suite i distansundervisning. Sidan uppdateras löpande så gå gärna in där regelbundet.

https://www.onlinepartner.se/distansundervisning/

Exportera hela klassers resultat till Google Kalkylark

Exportera hela klassers resultat till Google Kalkylark

En ny funktion är även möjligheten att exportera provresultaten till ett Kalkylark. När eleverna har skrivit klart sina formulär eller sina lucktexter har vi tidigare sparat dem enskilt i var sitt Google Dokument. Nu kan läraren, efter eleverna har skrivit klart sina prov, exportera alla resultaten till Google kalkylark. Dessa sparas i samma mapp som provet i en undermapp som kallas Exporter. Under de tre prickarna vid provet hittar du nu möjligheten att exportera modulerna till Google Kalkylark.

Bilder i ChromEx formulärmodul

Bilder i ChromEx formulärmodul

Nu kan du lägga till bilder i formulär som du skapar i ChromEx. Du kan använda bilder som både frågor och svar, precis som i vanliga Google-formulär.

ChromEx Agent Beta

ChromEx Agent Beta

I samband med att vi släpper en ny version av ChromEx idag så öppnar vi även anmälan till vår betaversion av ChromEx Agent för Chromebooks. Med ChromEx Agent behöver eleverna inte längre använda kioskappen för att skriva säkra prov utan surfar bara in på https://student.chromex.io och startar sitt prov därifrån. I ChromEx Agent kan eleverna även få tillgång till att använda tillägg i webbläsaren som t.ex. talsynteser eller andra assisterande verktyg som ni har som tillägg i Chrome. Du kan använda alla dina vanliga assisterande hjälpmedel i ChromEx och vitlista tillägg som t.ex. talsynteser eller andra som eleven behöver under provtillfället.

ChromEx Agent + Hangouts Meet

Som resurs i ChromEx Agent kan du använda Hangouts Meet. Det innebär att du kan ha alla elever samtidigt i en videokonferens när de skriver sina prov.

Klicka på bilden eller här: https://youtu.be/a4jqOggKsH8 för att titta på en video hur det fungerar

Är ni intresserade av att testa funktionerna i ChromEx Agent (beta) så behöver er G Suite-domäns avancerade administratör kontakta hedstrom@onlinepartner.se eller fylla i det här formuläret: ChromEx Agent Beta program

Urkund for G Suite – Skicka direkt till Urkund från Classroom & Chromex

Urkund for G Suite är ett tillägg/plug-in i webbläsaren Chrome som vi har utvecklat för skolor som använder Google Classroom. Med några enkla klick kan alla hemuppgifter och andra skolarbeten som lämnats in i Google Classroom och ChromEx skickas för plagiatkontroll till Urkund. Här kan du läsa mer om Urkund for G Suite: https://www.onlinepartner.se/for-skola/urkund-for-g-suite/

Ny funktion: Förhandsvisa inlämning – se elevens svar medans de skriver provet

I prov som inte är anonyma kan lärare nu förhandsgranska elevers autosparade texter under tiden de skriver sina prov.  Förhandsvisningen uppdateras var 20:e sekund vilket gör att förhandsvisningen ger en bra inblick i vart eleven befinner sig i processen.