Ny funktion: Händelselogg – få en översikt av elevers aktiviteter i ChromEx

I prov som skapas framöver kan man som lärare få en översikt av elevers aktivitet i ChromEx. Lärare kommer tydligt kunna se vilka elever som har öppnat, stängt eller tappat internetuppkopplingen till provet i realtid. Lärare får även tillgång till en händelselogg där de kan se de senaste aktiviteterna för alla eller enskilda elever.