Välkommen till ett webbinarium om ChromEx!

ChromEx växer så att det knakar och används just nu i flera länder runt om i världen. Nya funktioner tillkommer hela tiden för att underlätta för elever, lärare och skolor att genomföra digitala prov på ett enkelt och säkert sätt.

Datum: 27 april
Tid: 15:00
Var: Via länk

Lyssna på våra experter och ställ frågor direkt till dem!

Nu har du möjlighet att få en exklusiv genomgång av ChromEx tillsammans med våra experter som tagit fram den digitala provapplikationen. Lyssna till vår skolansvarige, Daniel Johansson och utvecklingschef, Fredrik Hedström. De visar visar hur ChromEx fungerar, hur ni använder appen till alla typer av prov och kunskapskontroller samt de senaste funktionerna som vi tagit fram på begäran från er som använder ChromEx.

Här några exempel på nya funktioner som vi går igenom:

Nya typsnitt
Eleverna kan välja bland extra lättlästa typsnitt:

  • Adys Font
  • Open Dyslexic
  • Lexend

Visa en fråga i taget
För att hjälpa eleverna att fokusera på en fråga i taget kan eleven själv välja att visa en fråga i taget istället för alla efter varandra. Frågor kan även markeras så att eleven kan gå tillbaka till dem senare.

Skriv och rita
Nu kan du lägga till en ny typ av fråga där eleven kan rita eller skriva sina svar. Speciellt anpassad för enheter med pekskärm men fungerar även på de enheter som inte har det.

Föredragshållare

Daniel Johansson
Skolansvarig, Online Partner AB
Google Certified Innovator and Trainer

Fredrik Hedström
Utvecklingschef, Online Partner AB
Google Certified Innovator

Bjud in dina kollegor!

Alla är välkomna till webbinariet så kopiera gärna länken till den här inbjudan och skicka till dina kollegor på din skola eller andra skolor.