ChromEx Installation av Classroomapp

Lathund för att skjuta ut ChromEx Classroomapp till lärare på domänen som G Suite administratör.