ChromEx Installation

Lathund för att installera ChromEx på din G Suite domän som G Suite administratör.