Nyheter i ChromEx April 2021

Nyheter i ChromEx April 2021

ChromEx växer så att det knakar och används just nu i flera länder runt om i världen. Nya funktioner tillkommer hela tiden för att underlätta för elever, lärare och skolor att genomföra digitala prov på ett enkelt och säkert sätt.

Här är ett par exempel på de senaste nyheterna:

Nya typsnitt

Eleverna kan välja bland extra lättlästa typsnitt: Adys Font, Open Dyslexic och Lexend

Visa en fråga i taget

För att hjälpa eleverna att fokusera på en fråga i taget kan eleven själv välja att visa en fråga i taget istället för alla efter varandra. Frågor kan även markeras så att eleven kan gå tillbaka till dem senare.

Skriv och rita

Nu kan du lägga till en ny typ av fråga där eleven kan rita eller skriva sina svar. Speciellt anpassad för enheter med pekskärm men fungerar även på de enheter som inte har det.

Hela listan med nyheter hittar du i vår versionshistorik.