Nytt från ChromEx

Tips på distansundervisning

Tips på distansundervisning Vi håller för närvarande på att sätta ihop en del material kring hur man arbetar med G Suite i distansundervisning. Sidan uppdateras löpande så gå gärna in där regelbundet. https://www.onlinepartner.se/distansundervisning/

Exportera hela klassers resultat till Google Kalkylark

Exportera hela klassers resultat till Google Kalkylark En ny funktion är även möjligheten att exportera provresultaten till ett Kalkylark. När eleverna har skrivit klart sina formulär eller sina lucktexter har vi tidigare sparat dem enskilt i var sitt Google Dokument. Nu kan läraren, efter eleverna har skrivit klart sina prov, exportera alla resultaten till Google kalkylark. […]

Bilder i ChromEx formulärmodul

Bilder i ChromEx formulärmodul Nu kan du lägga till bilder i formulär som du skapar i ChromEx. Du kan använda bilder som både frågor och svar, precis som i vanliga Google-formulär.