Urkund for G Suite – Skicka direkt till Urkund från Classroom & Chromex

Urkund for G Suite är ett tillägg/plug-in i webbläsaren Chrome som vi har utvecklat för skolor som använder Google Classroom. Med några enkla klick kan alla hemuppgifter och andra skolarbeten som lämnats in i Google Classroom och ChromEx skickas för plagiatkontroll till Urkund. Här kan du läsa mer om Urkund for G Suite: https://www.onlinepartner.se/for-skola/urkund-for-g-suite/

Ny funktion: Förhandsvisa inlämning – se elevens svar medans de skriver provet

I prov som inte är anonyma kan lärare nu förhandsgranska elevers autosparade texter under tiden de skriver sina prov.  Förhandsvisningen uppdateras var 20:e sekund vilket gör att förhandsvisningen ger en bra inblick i vart eleven befinner sig i processen.

Ny funktion: Händelselogg – få en översikt av elevers aktiviteter i ChromEx

I prov som skapas framöver kan man som lärare få en översikt av elevers aktivitet i ChromEx. Lärare kommer tydligt kunna se vilka elever som har öppnat, stängt eller tappat internetuppkopplingen till provet i realtid. Lärare får även tillgång till en händelselogg där de kan se de senaste aktiviteterna för alla eller enskilda elever.