Ny funktion: Förhandsvisa inlämning – se elevens svar medans de skriver provet

I prov som inte är anonyma kan lärare nu förhandsgranska elevers autosparade texter under tiden de skriver sina prov.  Förhandsvisningen uppdateras var 20:e sekund vilket gör att förhandsvisningen ger en bra inblick i vart eleven befinner sig i processen.

Ny funktion: Händelselogg – få en översikt av elevers aktiviteter i ChromEx

I prov som skapas framöver kan man som lärare få en översikt av elevers aktivitet i ChromEx. Lärare kommer tydligt kunna se vilka elever som har öppnat, stängt eller tappat internetuppkopplingen till provet i realtid. Lärare får även tillgång till en händelselogg där de kan se de senaste aktiviteterna för alla eller enskilda elever.