Funktioner i ChromEx

ChromEx utvecklas kontinuerligt med nya funktioner anpassade efter elever, lärare och skolors behov av att kunna genomföra kunskapstester och prov på ett enkelt och säkert sätt.

Här är en översikt av några av de viktigaste funktionerna i ChromEx indelade i fyra kategorier: Skapa Prov, Hantera Prov, Genomföra Prov och Efter provet.