ChromEx Versionshistorik

3.2 – 2020-03-16
Bilder i formulär
Export av resultat i formulär och lucktext till Google kalkylark

3.1 – 2020-01-12
Grafiska uppdateringar (WCAG 2.1 AA)
Läsa ljudfiler från USB i kioskläge
Batteristatus i kioskläge

3.0 – 2019-09-13
Nytt gränssnitt
Nya provmoduler (Formulär och lucktext)
Provmallar och individuella anpassningar
Tvinga inlämning när provet slutar
Lärare kan när som helst stoppa provet för en elev
Förhindra inloggning med samma konto på flera enheter

2.6 – 2019-03-27
Händelselogg – få en översikt av elevers aktiviteter i ChromEx
Förhandsvisa inlämning – se elevens svar medans de skriver provet

2.5 – 2018-11-30
Ångra inlämning – underlätta flödet vid rättning
Skriv ut inlämningar via Google Cloud Print
Konfigurationer – hantera kostnadsställen, anonymisering och sätt PIN-koder

2.4 – 2018-11-30
Tal till text och text till tal
Delad vy för skrivyta och resurser

2.3 – 2018-06-19
Molnlagring
Webbplatser som resurs
Sidhuvud och sidfot för inlämnade dokument

2.2 – 2018-01-23
Gränssnittsuppdatering
Rättstavnings
Stöd för Mac OS X och Windows med Safe Exam Browser

2.1 – 2017-10-26
Skapa prov via Google Classroom med vårt tillägg
Anonyma prov

2.0 – 2017-09-01
Dela upp betalning för din domän i mindre delar med kostnadsställen

1.8 – 2017-04-21
Importera dina elevlistor från Google Classroom i ChromEx
Se inlämnade uppgifter med ett enkelt knapptryck

1.7 – 2017-04-11
Möjlighet till fler elevgrupper och fler ansvariga lärare
PIN-kod för att återuppta provet

1.6 – 2017-03-01
Autocomplete av fält vid skapande av nya prov

1.1 – 2017-02-06
First public release