Digitala prov på ett enkelt sätt för Google-skolor

ChromEx är en applikation för kunskapsredovisning i skolor. Allt sker i en välbekant användarmiljö för effektiv inlärning och interaktion t.ex. prov, läxförhör, examinationer och nationella prov. ChromEx bidrar samtidigt till ett smidigare bedömningsförfarande, mindre efterarbete och en minskad arbetsbelastning för lärare.