Digitala prov på ett enkelt sätt för G Suite for Education

ChromEx är en applikation för kunskapsredovisning i skolor. Allt sker i en välbekant användarmiljö för effektiv inlärning och interaktion t.ex. prov, läxförhör, examinationer och nationella prov. ChromEx bidrar samtidigt till ett smidigare bedömningsförfarande, mindre efterarbete och en minskad arbetsbelastning för lärare.

Prova digitala prov med ChromEx nu utan kostnad

Klicka här för att prova ChromEx med upp till 10 elever – helt kostnadsfritt. Du behöver logga in med ett G Suite-konto som har avancerad administratörsbehörighet.